Aloitin Capacentilla analyytikkona maaliskuussa 2019, ollessani vielä opiskelija. Capacent tarjosi minulle mahdollisuuden työskennellä opiskelujen ohessa eri asiakasprojekteissa. Opiskelu työn ohessa sujui hyvin, sillä Capacent oli todella sopeutuva ja ymmärtävä tilanteestani. Konsultin työssä minua kiehtovat erityisesti mahdollisuudet luovaan työhön, vaihtelevat haasteet ja työtehtävät sekä mahdollisuudet kehittää tiedonhallintakykyjäni.

Työtehtäviini analyytikkona kuuluvat mm. datan keruu, datan analysointi ja eri työkalujen sekä ratkaisujen kehittäminen asiakkaille. Työ vaatii tarkkuutta, analyyttista ajattelutapaa sekä kykyä hahmottaa suurempia kokonaisuuksia. Työ on vaativaa, mutta todella antavaa, sillä tulokset ovat melkein aina mitattavissa ja nähtävissä asiakkaalla.

Työnantajana Capacentilla on paljon annettavaa. Ensinnäkin asiakasprojektien vaihtelevaisuus ja kollegoiden ammattitaito luovat mahdollisuuden miltei rajattomaan oppimiseen. Lisäksi, työympäristö kannustaa luovuuteen ja kokeilemaan uusia lähestymistapoja - omia ideoita kannustetaan tuomaan esille. Viimeiseksi, työympäristö takaa sen, että työkaveri on aina auttamassa, tarpeen tullessa.