ostolaskut ja omavaraisuusaste

"Optimoi tase ja omavaraisuusaste maksamalla ostolaskut pois." Kyllä, näin voi tehdä – ja tehdään. Puhuin taannoin myyntitapaamisen yhteydessä käyttöpääoman hallinnasta. Keskustelun yhteydessä talousjohtaja mainitsi heidän käyttävän vahvaa kassaansa vuodenvaihteessa taseen optimointiin: He maksavat ostolaskut pois ja näin keventävät tasettaan. 

 

Miksi maksaa ostolaskut pois ennen vuodenvaihdetta?

Alun esimerkkiyritys ei ole ainoa. Näin toimii useampikin yritys. Miksi? Taustalla voi olla useampi syy, ja tyypillisin vaikuttaa olevan tunnusluvun optimointi. KPI:na tässä tapauksessa on omavaraisuusaste, jota halutaan optimoida.

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / Taseen kokonaisarvo 

Kun yritys haluaa suuren omavaraisuuasteen lukeman, on joko kasvatettava omaa pääomaa, tai kevennettävä taseen kokonaisarvoa. Kun ostolaskut maksetaan pois, ostolaskut poistuvat taseen oikealta puolelta ja vastaavasti kassa kevenee taseen vasemmalla puolella. Näin tase on kokonaisuudessaan pienempi – ja omavaraisuusaste on suurempi. 

Toinen tyypillinen syy ostolaskujen poismaksamiseen löytyy kovenanteista. Joissain yrityksissä omistajat ovat laatineet kovenantteja seraavasti: Vuodenvaihteessa kassalla, joka on suurempi kuin X, täytyy maksaa lainoja pois omistajille. Muistan ainakin yhden tapauksen, jossa juuri näissä lainoissa oli yrityksen kannalta suotuisammat ehdot kuin muissa lainoissa, ja näin yrityksen johto varmisti, että kassassa ei vuodenvaihteessa ollut ”ylimääräistä”.

Älä sorru järjettömiin päätöksiin

Kummassakaan edellä esitellyssä tapauksessa ei ole yrityksen kannalta järkeä. Miksi käyttää kassaa korottomien velkojen maksuun, jos ainoa hyöty tästä on yhden tunnusluvun arvon muuttuminen? Ellei sitten halua kasvattaa mahdollisesti yrityksen johdon bonuksia. Saman määrän kassaa voisi käyttää esimerkiksi korollisen velan lyhentämiseen, investointeihin tai muuhun hyödylliseen käyttöön. 

Milloin sitten kannattaa maksaa ostolaskut pois? Joskus toimittajat antavat poikkeuksellisia kassa-alennuksia, jotta saavat maksun omaan kassaansa ennen vuodenvaihdetta. Näin he maksavat ylimääräistä, ja näissä tapauksissa voi olla perusteltua maksaa laskut ennenaikaisesti. 

Ostolaskuja kannattaisi enemminkin maksimoida kuin minimoida, vaikka tase voi tällöin kasvaa. Tästä aiheesta voit kuunnella lisää Tase & käyttöpääoma -webinaaritallenteestamme: 

Katso Tase & käyttöpääoma -webinaaritallenne

Author

Mikko Myllys is Capacent's sales and marketing director in Finland. Mikko holds over 15 years of experience in working capital management, management consulting and change consulting from various industries.