käyttöpääoma englanniksi

Käyttöpääoma englanniksi on Working Capital.

Nettokäyttöpääoma englanniksi on Net Working Capital.

Käyttöpääomanhallinta englanniksi on Working Capital Management.

Mitä on käyttöpääoma käsiteltiin jo aiemmin. Käydään tässä läpi muutamia termejä käyttöpääoman hallintaan liittyen, ja otetaan englannin käännökset samassa kootusti: Myyntisaamiset, ostovelat ja vaihto-omaisuus.

Myyntisaamiset, eli Accounts Receivable

Myyntisaamiset englanniksi on Accounts Receivable. Ei Account Receivables, eikä Accounts Receivables, mutta välillä käytetään vaihtoehtoista, oikeaa termiä Trade Receivables. Myyntisaamiset kasvattavat nettokäyttöpääomaa, eli toisinsanoen mitä vähemmän myyntisaamisia, sen vähemmän kassaa sitoutuu käyttöpääomaan.

Myyntisaamiset ovat käytännössä aika asiakaslaskun luomisen ja asiakkaalta saatavan maksun välillä. Tyypillisesti laskutettu summa on myyntisaamisissa laskun päivästä maksuehdon verran, sekä vielä asiakkaan mahdollinen maksuviive (lasku erääntyneissä myyntisaamisissa) päälle.

Tässä hifistelemällä täytyy ottaa huomioon vielä eri kirjanpitolait, laskun luomisen ja päiväyksen mahdolliset erot, sekä rahtiehdot. Näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin on haettava sopivassa kohdassa oppia kauppakoulun käyneeltä konsultilta, eli palataan asiaan.

Ostovelat, eli Accounts Payable

Ostovelat englanniksi on Accounts Payable. Ei Account Payables, eikä Accounts Payables, mutta vaihtoehtoisesti Trade Payables. Ostovelat pienentävät nettokäyttöpääomaa, eli toisinsanoen mitä enemmän ostovelkoja, sen vähemmän kassaa sitoutuu käyttöpääomaan.

Ostovelat ovat käytännössä aika toimittajalta saadun laskun kirjaamisen ja toimittajalle suoritettavan maksun välillä. Tyypillisesti laskun summa on ostoveloissa siis laskun päiväyksestä maksuehdon ja mahdollisen maksatusviiveen verran.

Mitä tapahtuu, kun laskun päivä eroaa päivästä, jolloin lasku saapuu? Miten rahtiehdot vaikuttavat ostovelkoihin? Mitä kirjanpitolaki kertoo? Palataan näihinkin kysymyksiin.

Vaihto-omaisuus, eli Inventory

Vaihto-omaisuus on englanniksi inventory. Vaihto-omaisuus kasvattaa nettokäyttöpääomaa, eli toisinsanoen mitä vähemmän vaihto-omaisuutta, sen vähemmän kassaa sitoutuu käyttöpääomaan.

Materiaali, komponentti tai tuote ilmaantuu vaihto-omaisuuteen, kun se sinne (taseeseen) kirjataan. Fyysinen objekti voi olla esimerkiksi toimittajan varastossa, matkalla merten yli laivassa, tai jo (tyypillisin tapaus) yrityksen varastossa, kun se kirjataan vaihto-omaisuuteen. Toisaalta, vastaanotettu komponentti ei välttämättä ole taseessa, vaan se voi olla myös toimittajan omaisuutta. Vaihto-omaisuuden arvo kasvaa, kun materiaaleja ja komponentteja jalostetaan esimerkiksi tehtaan prosessien osana, ja kun tuotteelle lisätään kate. Lopulta vaihto-omaisuus poistuu taseesta, kun se kirjataan sieltä pois. Tämä tyypillisesti tapahtuu, kun valmis tuote toimitetaan asiakkaalle. Poikkeuksena esimerkiksi asiakkaalla pidettävä consignment varasto, jolloin fyysinen tuote sijaitsee asiakkaan tiloissa, mutta omistus säilyy yrityksella, ja näin vaihto-omaisuus myös yrityksen taseessa.

Kun vaihto-omaisuus kirjataan pois taseesta, poistuuko arvo tässä vaiheessa pois taseesta? Aivan oikein, ei monestikaan poistu. Asiakas ei välttämättä maksa tuotetta välittömästi, vaan arvo siirtyy taseen myyntisaamisiin.

Mikä sitten on varasto?

Varasto. Mikä se on? Mitä varasto on englanniksi? Varasto on englanniksi inventory. Onko varasto siis sama asia kuin vaihto-omaisuus?

Kyllä. Varasto ja vaihto-omaisuus on yksi ja sama asia. Monesti kuulen, että varasto on fyysinen varasto, ja vaihto-omaisuus jotain muuta. Mutta kyllä se taseen vaihto-omaisuuden numero perustuu ihan samaan fyysiseen varastoon. Totta kai, tässäkin tarvitsemme kauppakoulun käyneen konsultin apua rahtiehtojen, kirjanpitolain, sekä esimerkiksi toimittajille maksettujen ennakoiden merkityksen avaamiseen varaston eli vaihto-omaisuuden kokonaisuudessa. Mutta kun puhumme varastosta ja vaihto-omaisuudesta osana käyttöpääomaa, puhumme samasta asiasta, ja nuo mahdolliset poikkeukset poikkeavat samalla tavoin näiden molempien (tai siis saman) käsitteen osana.

Mikko Myllys on Capacentin myynti- ja markkinointijohtaja Suomessa. Mikolla on 15 vuoden kokemus käyttöpääoman tehostamisesta, liikkeenjohdon konsultoinnista ja muutoksen johtamisesta useilla toimialoilla.