taselaskelma_capacent

Yritys hankkii raaka-aineita, jalostaa niistä tuotteita, ja myy tuotteita asiakkailleen. Yrityksellä on kassassa rahaa (taseen vasemmalla puolella), joka on saatu pankkilainoina ja omistajien sijoittamana pääomana (taseen oikealla puolella).

Mitä taseessa tapahtuu käyttöpääoman näkökulmasta?


Osto ja jalostus

Yritys ottaa yhteyttä toimittajaan, ostaa raaka-aineita, ja toimittaja toimittaa raaka-aineet. Raaka-aineet siirtyvät yrityksen omistukseen, ja ne kirjataan taseen vasemmalla puolelle vaihto-omaisuuteen, eli niihin käytetään rahaa, toisinsanoen niihin sitoutuu käyttöpääomaa. Toimittajan kanssa on kuitenkin sovittu maksuehdoksi 60 päivää, eli yritys ei juuri tällä hetkellä maksa mitään kassasta, vaan taseen oikealle puolelle kirjataan ostovelat kirjaus.

Seuraavaksi yritys jalostaa raaka-aineista tuotteita. Raaka-aineet siirtyvät taseen vasemmalla puolella valmiisiin tuotteisiin, vaihto-omaisuuden sisällä. Tässä esimerkissä jalostus tapahtuu työtä tekemällä ja tästä työstä maksetaan palkka samantien. Valmiit tuotteet ovat arvokkaampia kuin raaka-aineet jalostusarvon verran. Korkeampi varastonarvo ja kassasta maksetut palkat tasaavat toistensa vaikutuksen taseen vasemmalla puolella. Oletetaan, että jalostusprosessi kestää 30 päivää.

Myynti ja maksatus

Asiakas ostaa tuotteet samantien, ja ne toimitetaan asiakkaalle. Asiakkaan kanssa on sovitu 45 päivän maksuehto, eli raha ei vaihda tässä vaiheessa omistajaa. Potti siirtyy taseen vasemmalla puolella vaihto-omaisuudesta myyntisaamisiin. Tuotteista saatu kate (myyntisaamisten ja valmiiden tuotteiden välinen arvoero) kirjataan omaan pääomaan, taseen oikealle puolelle.

Kun toimittajan kanssa sovittu 60 päivän maksuehto täytyy, yritys maksaa laskun, jolloin ostovelkakirjaus purkautuu taseen oikealta puolelta, ja kassasta poistuu vastaava määrä taseen vasemmalta puolelta.

Lopulta asiakas maksaa myös laskunsa, ja myyntisaamiset poistuvat taseen vasemmalta puolelta, ja siirtyvät taseen vasemmalla puolella kassaan.

Näin käyttöpääoma elää taseessa. Kun ostopuolella maksuehdot ovat pitkiä ja myyntipuolella lyhyitä,  yritys pärjää mukavasti kevyemmälläkin sijoitetulla pääomalla. Toisaalta, jos tuotantoprosessi kestää pitkään, tai pahempaa, raaka-aineita ja tuotteita pidetään pitkiä aikoja makaamassa varastoissa, kassaa tarvitaan paljon, ehdoista huolimatta.

Katso myös webinaaritallenteemme Tase ja käyttöpääoma, jossa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: 

  • Miten käyttöpääoma vaikuttaa kannattavuuteen
  • Miksi käyttöpääomaan sitoutuu varoja
  • Miksi käyttöpääomaa kannattaa hallita tehokkaasti

Katso Tase & käyttöpääoma -webinaaritallenne

Mikko Myllys on Capacentin myynti- ja markkinointijohtaja Suomessa. Mikolla on 15 vuoden kokemus käyttöpääoman tehostamisesta, liikkeenjohdon konsultoinnista ja muutoksen johtamisesta useilla toimialoilla.

Varaa velotukseton 15 minuutin keskustelu käyttöpääoman optimoinninsta Mikon kanssa alla olevasta kalenterista!